KUGL 368

REGISTRACIJA: 

https://dbsportas.lt/lt/varz/2017186

fb postas judekime kartu 2017

ESTAFETINIO IR ASMENINIO BĖGIMO „JUDĖKIME KARTU 2017“ 

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALS

Kredito unija „Germanto lobis“ su Telšių orientavimosi sporto klubu 2017 m. rugsėjo 23 d. rengia estafetinį ir asmeninį bėgimą „Judėkime kartu 2017“.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.1. Skatinti visuomenės domėjimąsi sportu ir dalyvavimą sportiniuose renginiuose.

2.2. Pasitelkus Telšių miesto ir rajono gyventojus, sportininkus, įstaigų ir organizacijų atstovus, studentus, mokinius plėtoti vienos iš populiariausių sporto šakų tradicijas.

III. VIETA IR LAIKAS

3.1. Estafetinis ir asmeninis bėgimas vyks 2017 m. rugsėjo 23 d., 12:00 val. – numerių atsiėmimas, 14:00 val. – estafetinio bėgimo startas. 14:30 val. asmeninio bėgimo startas.

3.2. Startas ir finišas – Respublikos g. 20, Telšiai (Prie Durbės mūšio paminklo).

IV. VADOVAVIMAS

Varžybas organizuoja kredito unija „Germanto lobis“, vykdo Telšių orientavimosi sporto klubas, vyr. teisėjas Regimantas Kavaliauskas.

V. DALYVIAI

5.1. Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą, susipažinę su estafetinio ir asmeninio bėgimo nuostatais bei tai patvirtinę registracijos metu.

5.2. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę, bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.

5.2. Dalyvių amžius neribojamas. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje, atsako jų tėvai, globėjai arba treneriai.

5.3. Kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

5.4. Komandos sudėtis – 5 dalyviai, iš kurių turi būti bent vienas vaikas iki 14 m. amžiaus arba moteris.

5.5. Asmeninis bėgimas. Kiekvienas dalyvis varžosi asmeninėje įskaitoje.

VI.DALYVIŲ REGISTRACIJA

6.1. Išankstinė dalyvių registracija vyksta elektroniniu būdu internetinėje svetainėje www.kugl.ltREGISTRACIJA: https://dbsportas.lt/lt/varz/2017186, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. (8 620) 89623 iki rugsėjo 22 d. 24.00 val. ir varžybų dieną nuo 12:00 val. Registruojantis privalu nurodyti komandos pavadinimą, dalyvio vardą ir pavardę (pagal bėgimo etapą), komandos vadovo ar atstovo kontaktinius duomenis. Startinio mokesčio nėra.

6.2. Asmeninio bėgimo dalyviai registruojasi taip pat 6.1 punkte nurodytais adresais.

6.3. Numeriai išduodami rugsėjo 23 d. nuo 12.00 val. iki 13.30 val. Respublikos g. 49 A, Telšiai (Telšių amfiteatras). Iš anksto užsiregistravusi dalyvių komanda, numerius atsiimti privalo esant visiems komandos nariams. Asmeninio bėgimo dalyviai numerius atsiima asmeniškai.

6.4. Varžybų dieną 100 pirmųjų dalyvių patvirtinančių registraciją ar naujai užsiregistravusių dalyvių komandų bus aprūpinamos specialiai renginiui pagamintais proginiais sportiniais marškinėliais.                                                                  

VII. VARŽYBŲ EIGA IR SĄLYGOS

7.1. Dalyvis gali bėgti tik vieną etapą ir atstovauti tik vienai komandai. Dalyvis bėgti savo etapą gali tik turėdamas specialią to etapo žymą ir leidus teisėjui. Pažeidus šią taisyklę, komanda diskvalifikuojama.

7.2. Estafetinis bėgimas susideda iš 5 etapų. Etapų schema ir etapų ilgiai pridedami šių nuostatų priede. Bendras estafetinio bėgimo „Judėkime kartu 2017“ ilgis – 2500 m. Pažymėtose vietose perduodama estafetės lazdelė. Pirmajame etape bėga vaikas iki 14 m. amžiaus arba moteris. Kitų etapų dalyvių amžius ir lytis neribojama.

7.3. Asmeninio bėgimo dalyviai įveikia visą trasą 2500 m. (amžius neribojamas)

7.4. Laiko limitas trasos įveikimui – 30 min.

7.5. Neįsitekus į laiko limitą - rezultatai nebus skaičiuojami.

VIII. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

8.1. Trys pirmosios komandos, greičiausiai įveikusios distanciją, apdovanojamos kredito unijos „Germanto lobis“ įsteigtomis taurėmis, bei medaliais.

8.2. Visi asmeninio bėgimo dalyviai bus apdovanojami atminimo medaliais, o skirtingų penkių amžiaus grupių dalyviai/prizininkai - taurėmis.

Pirma grupė:     2005 m. gim. ir jaunesni – mergaitės ir berniukai  – 2500 m.

Antra grupė:     2004 - 2001 m. gim.        – mergaitės ir berniukai  – 2500 m.

Trečia grupė:    2000 – 1982 m. gim.        – merginos ir vaikinai  – 2500 m.

Ketvirta grupė: 1981 – 1967 m. gim.        – moterys ir vyrai  – 2500 m.

Penkta grupė:   1966 ir vyresni                 – moterys ir vyrai  – 2500 m. 

PRIEDAS

Etapų ilgiai:

I etapas – ilgis 300 m. - STARTAS - nuo Respublikos g. 20 iki Žemaitės g. 17;

II etapas – ilgis 600 m - nuo Žemaitės g. 17 iki Birutės g. 60;

III etapas – ilgis 550 m.  nuo Birutės g. 60 iki Birutės g. 1;

IV etapas -  ilgis 600 m. nuo Birutės g. 1 - Kęstučio g.- Laisvės g. - Iždinės g. iki Turgaus a. 9;

V etapas – ilgis 450 m.  nuo Turgaus a. 9 iki Respublikos g. 20 – FINIŠAS

Visos distancijos ilgis 2500 m.

Komanda susideda iš 5 narių (I etape  turi dalyvauti  1 vaikas (iki 14 metų) arba moteris.

Estafetės schema:

ESTAFETĖS SCHEMA

 

 * DALYVAUK BĖGIME IR NAMO GRĮŠK DVIRAČIU! 

Šventės metu vyks loterija, kurioje dalyvaus visi bėgimo varžybų dalyviai. Loterijos laimėjimas - kredito unijos "Germanto lobis" dviratis. 

 

   Palūkanų normos įsigalios nuo 2015-10-12

 

Vaiko indėlio sąskaita

Tikslinio taupymo sąskaita

Taupymo sąskaita

EUR, %

EUR, %

EUR, %

0,60

0,60

0,50

    Kredito unijos "Germanto lobis" eilinis visuotinis narių susirinkimas, kurio data buvo nustatyta 2016-02-26 skelbiamas neįvykusiu, dėl kvorumo nutarimų priėmimui nesusidarymo, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas kviečiamas 2016-03-04 dieną, 14.00 val. Telšių Žemaitės dramos teatro salėje, esančioje Respublikos g. 18, Telšiai, numatant šią darbotvarkę:

1. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2015 metus. Ataskaitos įvertinimas.

2. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2015 metus. Ataskaitos įvertinimas.

3. Valdybos veiklos ataskaita už 2015 metus. Ataskaitos įvertinimas.

4. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2015 metus. Ataskaitos įvertinimas.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2015 metus pristatymas ir 2015 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2015 m. tvirtinimas.

6. Kredito unijos 2016-2018 metams veiklos plano tvirtinimas.

7. 2016 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

8. Kredito unijos paskolų komiteto naujo nario, likusiam veikiančios Paskolų komiteto kadencijos laikotarpiui, rinkimas.

9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos „Germanto lobis“ nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Sedos g. 6, Telšiai nuo 2016 m. vasario 20 d.

Tel. pasiteiravimui: (8-444) 33788

Kredito unijos „Germanto lobis“ Valdyba

Linksmų ir skanių užgavėnių! Esate visada laukiami kredito unijoje "Germanto lobis".

20160209 110858

Kredito unijos "Germanto lobis" kolektyvas drauge su Ryškėnų kultūros centro Užgavėnių persirengėliais.

Gerb. kredito unijos nariai,  LKU kredito unijų grupė siekdama užtikrinti Jūsų atsiskaitymų internete saugumą, įdiegė tarptautinį saugumo įrankį – MasterCard® SecureCode™., padedantį apsisaugoti nuo neteisėto Jūsų kortelės panaudojimo.

MasterCard® SecureCode™ ženklu pažymėtose elektroninėse parduotuvėse prieš atsiskaitant už prekes ar paslaugas, Jūsų bus paprašyta suvesti tik Jums žinomą slaptažodį bei vienkartinį kortelės saugos kodą gautą SMS žinute.

Šiems veiksmams pasiruošti, Jums būtina užregistruoti mokėjimo kortelę LKU internetinės bankininkystės Saugaus pirkimo programoje, kitu atveju Jums nepavyks atsiskaityti MasterCard® SecureCode™ ženklu pažymėtose elektroninėse parduotuvėse.

Kaip prisijungti prie saugaus atsiskaitymo internetu programos?

 • Prisijungti prie saugaus atsiskaitymo programos galite tik prisijungę prie LKU internetinės bankininkystės;
 • Prisijungę prie internetinės bankininkystės, pasirinkite šias parinktis: „Sąskaitos“ -> „Mokėjimo kortelės“ -> „Saugus pirkimas“;
 • Parinktyje „Saugus pirkimas“ pasirinkite „Kortelė“ ir parinktyje „Veiksmai“ paspauskite veiksmą „Registruoti“;
 • Čia įveskite savo sukurtą pastovų slaptažodį ir mobilaus telefono numerį, kuriuo norėtumėte gauti vienkartinius saugos kodus.

Kaip vyks pasikeitęs apsipirkimo procesas?

 • Elektroninėje parduotuvėje, pažymėtoje „MasterCard SecureCode“ ženklu, išsirinkę prekę ar paslaugą, įveskite įprastus mokėjimo kortelės duomenis, skirtus atsiskaityti internetu: kortelės numerį, jos galiojimo datą ir triženklį kortelės saugos kodą (CVC2).
 • Sistema Jus automatiškai nukreips į LKU kredito unijų grupės saugaus atsiskaitymo internetu svetainės langą;
 • Įsitikinkite, kad visa apie pirkimą pateikta informacija yra teisinga ir suveskite savo susikurtą slaptažodį;
 • Jei slaptažodis teisingas, sistema Jus nukreips į naują langą, kuriame įveskite SMS žinute iš LKU grupės kredito unijos gautą vienkartinį saugos kodą. Saugos kodas yra sudarytas iš dviejų lotyniškų raidžių ir aštuonių skaitmenų. Operacijos patvirtinimui reikia suvesti tik vaizduojamus skaitmenis.
 • Jums įvedus teisingą saugos kodą, mokėjimas bus patvirtinamas.
 • Parduotuvėse, kurios nėra pažymėtos „MasterCard SecureCode“ ženklu, Jūs ir toliau galėsite atsiskaitinėti Jums įprastu būdu;

Maloniai kviečiame pasidalinti atsiliepimais ir kilus klausimams apie naująjį saugumo įrankį  kreiptis e. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Dėkojame!

Daugiau informacijos: www.lku.lt/saugusmokejimai.

LKU Skrajute

kugl kaledos 2015

Kredito unija „Germanto lobis“ 18 veiklos metus pasitiko išskirtinai – surengtas specialus šventinis posėdis, subūręs daugelį kredito unijos vadovų, darbuotojų ir svečių. Renginio svečius pasitiko ir gražiausios kloties palinkėjo kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga.

E5DA8151

Renginio metu buvo pristatyti kredito unijos veiklos rezultatai – nuveiktus darbus pristatė  Inga Navikienė, kredito unijos „Germanto lobis“ administracijos vadovo pavaduotoja. Pasak I. Navikienės, šie metai kredito unijai buvo spalvingi, unija stengėsi kuo labiau įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, jai padėti spręsti problemas ir turimus iššūkius. Šiuo tikslu kredito unija atnaujino prekės ženklą, pradėjo plėtoti Žemaitijos kooperacijos parko idėją, unijos kolektyvas aktyviai dalyvavo Telšių ir Telšių regiono renginiuose, verslininkus kvietė lavinti personalo vadybos žinias specialiais mokymais ir kitomis veiklomis.

„Unijos veikla buvo pažymėta ir specialiais apdovanojimais - kredito unijos „Germanto lobis“ valdyba priėmusi nutarimą finansuoti Telšių rajono kaimo bendruomenių įgyvendinamus projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos kryptį „Leader metodo įgyvendinimas“ buvo įvertinta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos padėkos raštu.“, - teigė Vytautas Barsteiga.

E5DA8183

Pasiektais veiklos rezultatais pasidžiaugti atvyko ir kredito unijų „mamos“ vardą pelniusi, kredito unijų įkūrėja Lietuvoje Regina Piečaitienė. Unijų įkūrėja sveikino kredito unijos narius, darbuotojus ir vadovą, pasidalino prisiminimais, kaip unijos viena po kitos skleidėsi Lietuvoje bei pagyrė kredito unijos „Germanto lobis“ aktyvumą, nuolatinį augimą ir tvarią plėtrą.

Pasveikinti kredito unijos komandos taip pat atvyko Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) valdybos primininkas Fortunatas Dirginčius ir Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus. F. Dirginčius susirinkusiems svečiams pristatė LCKU teikiamas paslaugas kredito unijoms ir visos sistemos judėjimo kryptį. ALKU vadovas R. Stonkus pristatė kredito unijų asociacijos veiklą, unijų laukiamus iššūkius ir pagrindinius ateinančių metų veiklos tikslus.

Šventinį posėdį apibendrino kredito unijos „Germanto lobis“ stebėtojų tarybos pirmininkas Andrius Norkūnas, padėkodamas visiems už kiekvieno laiko, darbo ir kitokias investicijas į šią kredito uniją, jos gyvenimą ir augimą. 

 

LKU kredito unijų grupė nuo 2015 m. gruodžio vidurio stiprins internetinių pinigų pervedimų saugumą ir diegs naują priemonę – mobilųjį elektroninį parašą. Tai viena saugiausių elektroninių asmens identifikavimo priemonių, kuri leidžia prisijungti ir vykdyti operacijas internetinėje bankininkystėje. Kaip ir tikrasis asmens parašas, mobilusis e. parašas gali priklausyti tik fiziniam asmeniui. LKU grupės nariams naujos saugumo priemonės diegimą užtikrina Lietuvos centrinė kredito unija.

Mobilusis e. parašas naudingas tuo, kad jungiantis prie internetinės bankininkystės su mobiliuoju e. parašu, į mobilų įrenginį asmeniui reikės įvesti tik asmeniui žinomą sPin kodą, gyventojui tai pat nereikės nešiotis slaptažodžių kortelės. Be to, vienu mobiliuoju e. parašu bus galima naudotis skirtingų kredito įstaigų internetinės bankininkystės sistemomis bei kitų valstybės sistemų prieigai (kaip Lietuvos Respublikos savivaldybėse, „Sodroje“ ir kt.).

Lietuvos centrinė kredito unija diegdama naują saugumo priemonę kredito unijų klientams, kviečia unijų narius iš anksto pasirūpinti mobiliuoju e. parašu. Tam reikės nuvykti į pasirinkto mobiliojo ryšio operatoriaus („Omnitel“, „Bitės“ arba „Tele2“) saloną, kur vietoje asmens esamos operatoriaus SIM kortelės bus išduota nauja SIM kortelė su mobilaus elektroninio parašo sertifikatu. Su savimi būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Naudojant mobilų e. parašą jungtis prie LKU grupės internetinės bankininkystės bus galima nemokamai, tačiau gali būti taikomas pasirinkto mobiliojo ryšio operatoriaus mokestis. Daugiau informacijos apie mobilų e. parašą rasite mobiliųjų operatorių tinklapiuose bei VĮ „Registrų centro“ tinklapyje – www.elektroninis.lt.

Gimtadienis1

 DSC1578Šių metų lapkričio 12 d. kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkui Vytautui Barsteigai, LR Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė įteikė padėkos raštą, už paramą įgyvendinant LEADER metodą 2007-2013m.

Telšių rajono kaimo bendruomenės noriai pasinaudojo kredito unijos „Germanto lobis“ lanksčiomis paskolų sąlygomis ir sėkmingai įgyvendino savo projektus, kurie turėjo būti įgyvendinami išlaidų kompensavimo būdu, todėl neturint  nuosavų lėšų, jų įgyvendinimas užtrunka iki 2 metų. 

Bendruomenės, pasinaudojusios kredito unijos „Germanto lobis“ suteiktomis paskolomis, savo projektus įgyvendino per  6 mėn., todėl buvo sutaupytas ne tik laikas, bet sumažėjo ir dokumentų kiekis. 

Kredito unija „Germanto lobis“ džiaugiasi galėjusi prisidėti įgyvendinant Telšių rajono kaimo bendruomenių vietos projektus.

Document-page-001 1

Kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga džiaugiasi, galėdamas įgyvendinti ilgai brandintą idėją - pasodinti kooperacijos parką Žemaitijoje. Tai parkas, kuris kviestų visus kooperuotis, nes tik dirbant kartu, galima pasiekti tikslą.

Picture 498

Kooperacijos parkas puikuosis prie Vembūtų piliakalnio, dar vadinamo Vykinto piliakalniu, nes manoma, kad piliakalnyje stovėjo žemaičių kunigaikščio Vykinto pilis. Vykintas – XIII amžiaus žemaičių kunigaikštis.

Parko pagrindinis augalas – ąžuolas. Ąžuolas laikomas stiprumo, tvirtumo, ilgaamžiškumo simboliu, taip pat Lietuvoje nuo amžių garbinamas ir saugomas.

Picture 527

O kad geri norai virstų realybe, šių metų lapkričio 4 d. buvo pasodintas pirmasis, būsimo parko ąžuolas. Visi susirinkę parko kūrėjai, uoliai kasė duobę ąžuoliukui ir sodindami linkėjo jam augti ir stiprėti. Kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga palinkėjo kooperatyvams - būti tvirtiems ir stipriems, kaip ąžuolas. 

Kredito unija „Germanto lobis“ kartu su Žemės ūkio kooperatyvu „Rešketėnai“, Žemės ūkio kooperatine bendrove „Pieno gėlė“ bei kooperatyvu „Eko Žemaitija“ iškėlė iššūkį pasodinti Žemaitijoje kooperacijos parką, kuris skatintų kooperacijos judėjimą. Picture 002

Su šia idėja buvo kreiptasi į Varnių regioninio  parko direktorę Ireną Zimblienę, kuri nedvejodama sutiko dalyvauti šiame projekte. Nereikėjo ilgai laukti pasiūlymo, kuri vieta galėtų tapti kooperacijos parku, nes kaip tik šiuo metu yra kruopščiai tvarkomas Vykintų piliakalnis, kurį supa begalios istorijų, apie buvusį Žemaitijos kunigaikštį Vykintą ir kaip tik šalia šio piliakalnio yra dauba, kurią apsodinus ąžuolais ir eglaitėmis, bus įdomu apsilankyti ne tik kooperatyvo nariams, bet ir visiems keliaujantiems po pačias įspūdingiausias Lietuvos vietas.

O kad ši istorija sklistų kartu su kooperacijos  idėja, prie šio projekto prisidėjo ir Žemaičių kultūros draugijos Telšių pavieto pirmininkas Andrius Dacys, kad medžiai tarpusavyje derėtų ir augtų – įsijungė VĮ Telšių miškų urėdijos urėdas Bronislovas Banys, o kad vaizdas taptų vizualiai patrauklus, prie projekto prisidės architektas Jurgis Bomblauskas.

Pirmo susitikimo metu, kuris vyko spalio 22 d., buvo aptarti planai ir galimybės užauginti Kooperacijos parką Žemaitijoje. 

Nuoširdžiai sveikiname Jus su Tarptautine kredito unijų diena, kuri švenčiama spalio 15 d.! Dėkojame Jums už pasitikėjimą mūsų Unija ir džiaugiamės, kad esate kartu su mumis! Tegul ši graži šventė įkvepia naujiems prasmingiems ir bendriems darbams.

Valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga                                  

kredito unija PLAKATAS 2015

Kredito unijos „Germanto lobis“ kolektyvas aktyviai įsiliejo į tradicinę derliaus šventę „Turgus 2015“. Spalvinga eisena, kuri prasidėjo nuo Telšių Žemaitės dramos teatro ir baigėsi turgaus aikštėje, stebino ne tik eisenos dalyvių gausa, bet ir gera nuotaika, dainomis, bei pilnais karučiais derliaus gerybių.

T-000

Džiaugiamės matydami optimistiškai nusiteikusius šventės dalyvius ir norime pakviesti visus Telšių miesto, bei rajono gyventojus naudotis kredito unijos „Germanto lobis“ paslaugomis ir puoselėti Lietuviškos bankininkystės tradicijas.

Gera dirbti, kurti ir augti kartu

 

 

Po­lo­ne­zo žings­niu į Rie­ta­vą su­grį­žo My­ko­las Kle­o­pas Ogins­kis. Šim­tai žmo­nių šeš­ta­die­nį su­plū­do į  iš­kil­min­gą kom­po­zi­to­riaus, di­plo­ma­to 250-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių šven­tę. Gar­bin­gos gi­mi­nės val­dy­mo lai­kus me­na ir tra­di­ci­nė My­ko­li­nių šven­tė, ku­rios me­tu pa­gerb­ti gra­žiau­siai be­si­tvar­kan­tys sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, pui­kiai ūki­nin­kau­jan­tys žem­dir­biai bei pa­mi­nė­ta pir­mo­sios že­mės ūkio pa­ro­dos 155 me­tų su­kak­tis.

077Trys pa­tran­kų sal­vės, iš­šau­tos už Lie­tu­vą, Rie­ta­vą ir Ogins­kį, skelbė eisenos pradžią. Ly­di­mi or­kest­rų vi­si pa­trau­kė į par­ką švęs­ti tra­di­ci­nių My­ko­li­nių. Sa­vi­val­dy­bės val­džia, sve­čiai, drau­gų de­le­ga­ci­jos iš Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Vo­kie­ti­jos, įstai­gų, įmo­nių ko­lek­ty­vai, kai­mų ben­druo­me­nių at­sto­vai lyg srau­ni spal­vin­ga gy­vy­bės upė už­tvin­dė mies­to gat­ves. Šioje eisenoje sudalyvavo ir kredito unija „Germanto lobis“, kuri jau keturius metus sėkmingai dirba rietaviškių labui. 

JK-000Šių metų rugsėjo 19 d. jau antrą kartą startavo bėgimo šventė „Judėkime kartu“, kuri pritraukė būrį sporto mėgėjų norinčių išbandyti savo jėgas. Saulėtas rytas pažadino ir pačius mažiausius šventės dalyvius, kurie atlydėjo savo tėvelius pasiruošusius bėgimui.

Kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga, pradėdamas šventę, pirmiausia pasveikino susirinkusius šventės dalyvius ir džiaugėsi, kad šiais metais dalyvaujančių būrys išaugo, o bėgimo sportas tampa populiariu laisvalaikio praleidimo būdu.

JK-091

Bėgikams sėkmės linkėjo ir Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas bei Telšių miesto seniūnas Kazys Lečkauskas.

Simbolinį šūvį, skelbiantį varžybų pradžią, iššovė administracijos vadovo pavaduotoja Inga Navikienė. Ji kvietė bėgti už Telšius, už mylimą miestą ir linkėjo visiems gero starto, lengvos trasos ir sėkmingo finišo.

Varžyboms teisėjavo Telšių sporto ir rekreacijos centro lengvosios atletikos Lietuvos sporto trenerė Dalia Pranckuvienė. Startą bėgikams davė Lietuvos lengvosios atletikos nacionalinio sporto treneris, pedagogas, sporto renginių organizatorius, buvęs Telšių sporto mokyklos direktorius Povilas Klastauskas.

Prie bėgimo šventės „Judėkime kartu“ sumanymo įgyvendinimo aktyviai prisidėjo Telšių mamyčių klubas, suburdamas mažuosius šventės dalyvius smagioms pramogoms. Mažieji piešė, sportavo ir linksmai leido laiką, kol vyresnieji aktyviai sportavo.

Varžybose sulaukta 126 dalyvių, 100 pirmųjų užsiregistravusių bėgimui prie starto registracijos, gavo firminius Unijos marškinėlius.

Bėgimo šventės kulminacija – apdovanojimai. I vietos nugalėtojams valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga įteikė, kredito unijos „Germanto lobis“ įsteigtas, statulėles. Dalyviams užėmusiems II vietą stebėtojų tarybos pirmininkas Andrius Norkūnas įteikė, Unijos įsteigtus, sidabro medalius, o III vietos nugalėtojams administracijos vadovo pavaduotoja Inga Navikienė įteikė, Unijos įsteigtus, bronzos medalius.

JK-005

Taip pat padėkos dovanomis apdovanota daugiausia dalyvių subūrusi komanda, bei stilingiausia ir stilingiausias varžybų dalyvis gavo Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigtus reklaminius skėčius ir kredito unijos „Germanto lobis“ padėkas.

Šventės pabaigą vainikavo atlikėjo Juvento Radzio dainos.

Kredito unija „Germanto lobis“ nuoširdžiai dėkoja šventės vykdytojams: Telšių sporto ir rekreacijos centrui, parneriams: Telšių rajono savivaldybei, Telšių miesto seniūnijai, Telšių rajono savivaldybės kultūros centrui, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriui, Telšių rajono orientavimosi sporto klubui bei Telšių mamyčių klubui geranoriškai prisidėjusiems prie šios šventės sumanymų įgyvendinimo.

Varžybų rezultatus rasite paspaudę nuorodą: https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/2015150 

Daugiau nuotraukų iš bėgimo šventės "Judėkime kartu" 2015, galite rasti mūsų https://www.facebook.com/Germanto-LOBIS-Kredito-UNIJA-339651936221355/timeline/ paskyroje.

Šių metų rugsėjo 19 d. jau antrą kartą startavo bėgimo šventė „Judėkime kartu“, kuri pritraukė būrį sporto mėgėjų norinčių išbandyti savo jėgas. Saulėtas rytas pažadino ir pačius mažiausius šventės dalyvius, kurie atlydėjo savo tėvelius pasiruošusius bėgimui.

Kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga, pradėdamas šventę, pirmiausia pasveikino susirinkusius šventės dalyvius ir džiaugėsi, kad šiais metais dalyvaujančių būrys išaugo, o bėgimo sportas tampa populiariu laisvalaikio praleidimo būdu.

Bėgikams sėkmės linkėjo ir Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas bei Telšių miesto seniūnas Kazys Lečkauskas.

Simbolinį šūvį, skelbiantį varžybų pradžią, iššovė administracijos vadovo pavaduotoja Inga Navikienė. Ji kvietė bėgti už Telšius, už mylimą miestą ir linkėjo visiems gero starto, lengvos trasos ir sėkmingo finišo.

Varžyboms teisėjavo Telšių sporto ir rekreacijos centro lengvosios atletikos Lietuvos sporto trenerė Dalia Pranckuvienė. Startą bėgikams davė Lietuvos lengvosios atletikos nacionalinio sporto treneris, pedagogas, sporto renginių organizatorius, buvęs Telšių sporto mokyklos direktorius Povilas Klastauskas.

Prie bėgimo šventės „Judėkime kartu“ sumanymo įgyvendinimo aktyviai prisidėjo Telšių mamyčių klubas, suburdamas mažuosius šventės dalyvius smagioms pramogoms. Mažieji piešė, sportavo ir linksmai leido laiką, kol vyresnieji aktyviai sportavo.

Varžybose sulaukta 126 dalyvių, 100 pirmųjų užsiregistravusių bėgimui prie starto registracijos, gavo firminius Unijos marškinėlius.

Bėgimo šventės kulminacija – apdovanojimai. I vietos nugalėtojams valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga įteikė, kredito unijos „Germanto lobis“ įsteigtas, statulėles. Dalyviams užėmusiems II vietą stebėtojų tarybos pirmininkas Andrius Norkūnas įteikė, Unijos įsteigtus, sidabro medalius, o III vietos nugalėtojams administracijos vadovo pavaduotoja Inga Navikienė įteikė, Unijos įsteigtus, bronzos medalius.

Taip pat padėkos dovanomis apdovanota daugiausia dalyvių subūrusi komanda, bei stilingiausia ir stilingiausias varžybų dalyvis gavo Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigtus reklaminius skėčius ir kredito unijos „Germanto lobis“ padėkas.

Šventės pabaigą vainikavo atlikėjo Juvento Radzio dainos.

 

Kredito unija „Germanto lobis“ nuoširdžiai dėkoja šventės vykdytojams: Telšių sporto ir rekreacijos centrui, parneriams: Telšių rajono savivaldybei, Telšių miesto seniūnijai, Telšių rajono savivaldybės kultūros centrui, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriui, Telšių rajono orientavimosi sporto klubui bei Telšių mamyčių klubui geranoriškai prisidėjusiems prie šios šventės sumanymų įgyvendinimo.

Varžybų rezultatus rasite paspaudę nuorodą: https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/2015150 

judekime kartu

00001

Nuo 2015 m. rugpjūčio 03 d. keičiasi terminuotų indėlių palūkanos.

Skaityti daugiau...

„Girdime kiekvieną“ – su tokiu šūkiu kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga pristatė atnaujintą prekės ženklą. Pasikeitęs kredito unijos „Germanto lobis“  logotipas,  savyje įkūnija visą eilę prasmių. Sudedamosios atskiros prekės ženklo dalys sudaro vientisą tvirtą figūrą, kuri simbolizuoja kooperatinę finansų įstaigą, jos bendruomeniškumą, augantį narių skaičių ir lankstumą. Pasirinkta šviesiai žalia spalva žymi dinamišką progresyvumą ir atvirumą.E5DA3961

„Girdime kiekvieną“ - neatsitiktinai naująjį prekės ženklą lydintis šūkis. Tuo norima pasakyti, kad pagrindinis Unijos pranašumas rinkoje – gebėjimas įsiklausyti į kiekvieno kliento poreikius. Nesvarbu, ar tai būtų moksleivis, pradedantis verslininkas, ūkininkas, ar rinkoje jau įsitvirtinusi įmonė. Šiuo globalizacijos periodu finansų sferoje įsivyrauja unifikuoti sprendimai, todėl nedidelėms ir lanksčioms kredito unijoms atsiranda puiki niša – siūlyti pagal individualius poreikius pritaikytas paslaugas. Administracijos vadovo pavaduotoja Inga Navikienė mano, kad būtent ši kryptis ir leis unijoms žengti tvarios plėtros kryptimi.E5DA3953

 

E5DA4045Šiam įvykiui pažymėti buvo sukviestas išplėstinis kredito unijos valdymo organų ir vadovų posėdis, kuriame dalyvavo stebėtojų taryba: pirmininkas Andrius Norkūnas, nariai: Marijona Liakienė ir Jonas Buivydas, valdyba: pirmininkas Vytautas Barsteiga, nariai: Zita Bumblauskienė, Jadzė Tarvainienė ir Algirdas Leščiauskas, paskolų komiteto pirmininkas Albinas Slavinskis, bei kredito unijos administracija. 

Kredito unijos „Germanto lobis“ kolektyvas dalyvavo, kartu su gausiu būriu telšiškių, šventiniame piknike prie Masčio ežero pakrantės.

Picture 020

Šventiniai pietūs – tai vienas iš Žemaitijos sostinės šventės Telšiai 2015 akcentų.

Picture 001

Prie mūsų šventinių pietų, prisijungė ir gerbiamas Telšių Meras Vytautas Kleiva, bei administracijos direktoriaus pavaduotojas Petras Kuizinas. Aplinkui šurmuliavo įvairių įmonių darbuotojai, vyravo džiugi nuotaika. Visi šventėje dalyvavę mažieji, gavo dovanų kredito unijos „Germanto lobis“ tušinukus.

Gera dirbti, kurti ir augti kartu!

Picture 017

Kredito unijos „Germanto lobis“ kolektyvas puoselėja Masčio ežero pakrantėje šalia rotondos ir skulptūrų parko pasodintus dekoratyvinius medelius, kurie buvo dovana skirta miestui ir kredito unijos nariams. Kasmetinė augalų ravėjimo talka, tapo gražia tradicija –  kuri suburia visą kredito unijos „Germanto lobis“ kolektyvą bendram darbui. 

TLK-000

Skaityti daugiau...

DSCN5901Renginio pradžioje visus susirinkusius verslininkus pasveikino kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga, kuris  ne tik pakvietė visus susirinkusius mokymų dalyvius naudotis Unijos paslaugomis, bet ir kartu puoselėti Lietuviškos bankininkystės tradicijas.

Mokymus vedė konsultantė Gintė Žilinskienė. Per daugiau kaip 12 metų konsultavimo ir mokymų vedimo, Gintė sukūrė nemažai akredituotų mokymo programų krizinių situacijų valdymo organizacijoje, bendravimo psichologijos, vadovo etikos ir kitose srityse.

Mokymai sulaukė didžiulio verslininkų susidomėjimo, renginyje dalyvavo daugiau kaip 40 dalyvių.  Kredito unijos Germanto lobis pardavimų projektų vadovas Vladas Murašovas pasidžiaugė, kad Telšių verslininkai aktyviai bendradarbiauja su kredito unija "Germanto lobis". Ko pasekoje Telšiuose plėtojamas smulkus ir vidutinis verslas, kuriamos darbo vietos.

DSCN5697

Kol kiti žada kredito unija "Germanto Lobis" padeda realizuoti verslių žmonių savojones. Nepriimkit kreditavimo sprendimų  nepasitarę su kredito unijos "Germanto Lobis" profesionalia komanda. Kredito unija "Germanto lobis" viena iš didžiausių kredito unijų Lietuvoje  turinti net aštuonias nutolusias kasas. Kredito unijos Pardavimų projektų vadovas kalbėdamas apie Kredito unijos tikslus dar kartą pabrėžė, kad pagrindinė misija yra tenkinti savo narių ekonominius, socialinius poreikius. Kredito unijos veiklos forma – kooperatinė, o ne akcinė, todėl požiūris į savo narius yra kitoks, todėl ir paslaugų įkainiai, bene mažiausi rinkoje.

Gera dirbti, kurti ir augti kartu!

 

NARIŲ DĖMESIUI!

Nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigalios naujos Kaupiamųjų indėlių metinės palūkanų normos:

 Vaiko indėlio

sąskaita

Tikslinio taupymo

sąskaita 

Taupymo sąskaita 
 EUR, %  EUR, %  EUR, %
 1.00  1.00  0.80

_______________________________________________________________________________________________

11062768 377318505788031 5806634720315226229 n

Išankstinė registracija elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki 2015.04.28. Telefonas pasiteiravimui 8-685-42005.

Kredito unija Germanto lobis A4

Daugiau straipsnių...

 1. ______________________________________
 2. NESLĖPK ŽINIŲ, ATEIK Į PROTŲ MŪŠĮ
 3. Kovo 5-ąją, kredito unijos „Germanto lobis“ salėje vyko pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo pristatytos praėjusių 2014 metų veiklos ataskaitos ir veiklos planas 2015 metams. Visuotiniame kredito unijos „Germanto lobis“ susirinkime
 4. Per 400 moksleivių kausis edukaciniame kredito unijų renginyje „Neslėpk žinių ateik į protų mūšį“
 5. __________________________________
 6. KU „GERMANTO LOBIS“ NARIŲ DĖMESIUI
 7. Kredito unija „Germanto lobis“ sveikina Tryškiečius!
 8. Finansinio švietimo popietė su darželinukais
 9. Mokymai "Verslo vadybos pagrindai"
 10. !
 11. 2014 m. Bendruomenių rėmimo programa „Gera kurti kartu!“
 12. Kredito unija „Germanto lobis“ sėkmingai prisitaikė prie euro – nariai gali naudotis visomis unijos paslaugomis
 13. Kredito unija „Germanto lobis“ litus į eurus keis nemokamai!
 14. Paskaitos apie eurą susilaukė didelio susidomėjimo L.Ivinskio gimnazijoje
 15. Euro link – kartu su kredito unija "Germanto lobis"
 16. Kredito unija "Germanto lobis" jau 17 metų kartu su Jumis!
 17. ______________________________
 18. Mokymai verslininkams „Marketingo pagrindai“
 19. Piešinių konkurso dalyvių apdovanojimai Rietave
 20. Grand Partners ir kredito unija „Germanto lobis“ kviečia į marketingo mokymus
 21. Tveruose atidaryta kredito unijos „Germanto lobis“ nutolusi kasa
 22. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 23. Pradėk verslą su kredito unija „Germanto lobis“
 24. MYKOLINĖS RIETAVE!
 25. BĖGIMO ŠVENTĖ "JUDĖKIME KARTU" TELŠIUOSE
 26. JUBILIEJINIS VARNIŲ KASOS GIMTADIENIS
 27. Rietaviškiai patys priims sprendimus dėl paskolų išdavimo
 28. KU "Germanto lobis" Rietavo filialas realizuoja verslių žmonių idėjas
 29. Euro įvedimas Lietuvoje
 30. Žemaitijos sostinės šventė Telšiai 2014
 31. Kredito unijos „Germanto lobis“ administracijos atstovai dalyvavo Tverų kultūros ir bendruomenės namų atidaryme
 32. ŽŪKB „Pieno gėlė“ nuo šiol KU „Germanto lobis“ pajininkas
 33. Graži tradicija – kuri suburia visą kredito unijos kolektyvą bendram darbui
 34. Bendradarbiavimo sutartis su Telšių rajono smulkiųjų verslininkų asociacija
 35. Kredito unija „Germanto lobis“ plečia internetinės bankininkystės paslaugų spektrą
 36. Profesijos pasirinkimas - aktuali tema moksleiviams
 37. Padėk savo ūkiui AUGTI !
 38. Visuotinis Kredito unijos „Germanto lobis“ narių rinkiminis susirinkimas, įvykęs 2014m. kovo 14 d., įvertino unijos veiklą ir numatė gaires ateinantiems metams.
 39. Lojalūs nariai – gyva bendruomenė
 40. Kredito unijos "Germanto lobis"
 41. LCKU: licencijos atėmimas „Vilniaus taupomajai kasai“ neturės įtakos kitų 62 unijų veiklai
 42. Kooperatinio judėjimo jėga - vienybėje!
 43. Žvilgsnis į Lietuvos kredito unijų 2013 metų pasiekimus
 44. Kredito unijos "Germanto lobis " Luokės kasa švenčia savo 10 metų gimtadienį!
 45. Kredito unija „Germanto lobis“ kviečia bendruomenes ir NVO kartu kurti projektus visuomenės labui!
 46. Lūžis mokėjimų grynaisiais pinigais rinkoje – kredito unijos ir mokėjimo įstaigos išstumia bankus
 47. „Turgus 2013” Telšiuose
 48. Mykolinių šventė, skirta Rietavo 760 metų jubiliejui
 49. Daugiau galimybių nemokamai pasitikrinti savo kredito istoriją
 50. 63 kredito unijų veiklos ataskaitos – prieinamos visiems šalies gyventojams

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Skaityti daugiau